ساعت و تاريخ

دسته: ادوات جداسازی نمونه

دستگاه اندازه گیری روغن در آب

InfraCal 2 TRANS-SP – Oil In Water/Soil Analyzer

SPE C18/18 Octadecyl 500mg

Spe-ed SPE C18/18 Octadecyl/18 500mg 3mL 50/PK

SPE C18/18 Octadecyl 100mg

Spe-ed SPE C18/18 Octadecyl/18 100mg 1mL 100/PK

مایکروویو دایجسشن یا هاضم نمونه چیست؟

مایکروویو دایجسشن ابزاری کارآمد برای هضم و تبدیل نمونه های جامد به محلول جهت آماده سازی آن نمونه برای آنالیز می باشد. آماده سازی نمونه یکی از مراحل ابتدایی انجام یک آزمایش می باشد.

Preekam COOLPEX Microwave Digestion

The Coolpex Smart Microwave Reaction System is an innovative microwave instrument

Preekam TOPEX+ Microwave Digestion

TOPEX+ microwave digestion system is the impressive product made by PreeKem, it has ideally combined advanced microwave technology and use-friendly
× پشتیبانی آنلاین