ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: لامپ جذب اتمی

قطعات اسپکتروسکوپی

لینک۱:قطعات جذب و نشر اتمی Agilent/VARIAN لینک۲:حد تشخیص AA و ICP لینک۳: جذب اتمی یا پلاسمای جفت شده القایی؟؟ لینک۴:قطعات جذب و نشر اتمی PerkinElmer لینک۵: اتنخاب قطعات اسپکتروسکوپی PerkinElmer

طیف سنجی اتمی

طیف بینی اتمی متداول ترین روش تجزیۀ عناصر فلزی در نمونه های مختلف است، که اساس آن، تبدیل نمونه به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب و فلوئورسانس آن است. مهم ترین قسمت در هر روش طیف‌سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. منابع و روش های متعددی، مانند شعله ها، قوس های […]
× پشتیبانی آنلاین