ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: HPLC

Tubing PEEK™ 1/16″ Blue

Tubing PEEK™ 1/16″ OD x 0.010″ ID x 100ft, Blue

کلیات کروماتوگرافی

روش­های کروماتوگرافی برای جداسازی اجزای موجود در مخلوط­ ها از یکدیگر استفاده می­ شوند. البته با توسعۀ تجهیزات الکترونیکی جدید، از این روش­ها برای شناسایی و اندازه­گیری اجزای مخلوط­ ها نیز استفاده می­ شود.
× پشتیبانی آنلاین