ساعت و تاريخ

  • صفحه اصلی
  • >
  • تفاوت طیف بینی جذب، نشر و فلوئورسانس اتمی

بایگانی برچسب ها: تفاوت طیف بینی جذب، نشر و فلوئورسانس اتمی

طیف سنجی اتمی

طیف بینی اتمی متداول ترین روش تجزیۀ عناصر فلزی در نمونه های مختلف است، که اساس آن، تبدیل نمونه به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب و فلوئورسانس آن است. مهم ترین قسمت در هر روش طیف‌سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. منابع و روش های متعددی، مانند شعله ها، قوس های […]
× پشتیبانی آنلاین