ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: ستون آمینو

Agilent HPLC Column NH2

ZORBAX Original NH2, 70Å, i4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit P/N: 880952-708 Agilent
× پشتیبانی آنلاین