ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: کاربرد سیلیس

اکسید سیلیسیم(سیلیس)

سیلیس یا اکسید سیلیسیم SiO2 درصد خلوص:99.99- 98 اندازه ذرات: 200-150 نانومتر ظرفیت تامین: 30 تن در ماه
× پشتیبانی آنلاین