ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: 8890 GC System

HP-1 15m, 0.25mm, 0.10 μm

 HP-1 GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage

HP-5MS, 30 m, 0.32 mm, 1.00 µm

HP-5MS Agilent J&W HP-5ms has very low bleed characteristics that are ideal for GC/MS.

HP-5 60m, 0.32mm, 1μm

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

HP-5 60m, 0.25mm, 0.25 μm

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

HP-5 30m, 0.25mm, 0.25 μm

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

GC 8890

The 8890 Gas Chromatograph (GC) System continues Agilent’s legacy as the provider of proven gas chromatography systems that deliver the utmost reliability and highest performance. As the most flexible and configurable gas chromatography system, the 8890 addresses whatever your specific analysis demands. When your results are critical and instrument operation is a must, the 8890 […]
× پشتیبانی آنلاین