ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: Gaussian

نرم افزار گوسین Gaussian

گوسین از جمله نرم افزارهای شیمی محاسباتی به شمار می رود که قادر به پیشگویی خواص مولکول ها و واکنش های آن ها
× پشتیبانی آنلاین