دسته: Agilent

iCAP™ PRO ICP-OES ThermoFisher

دستگاه پلاسمای جف شده القایی Inductively coupled plasma مدل iCAP PRO ساخت کمپانی Thermo Scientific آمریکا یک ICP-OES مقرون به صرفه برای آنالیز چند عنصر به صورت همزمان است.

Agilent 5900 ICP-OES

پلاسمای جفت شده القایی(Inductively Coupled Plasma) مدل 5900 SVDV یک ICP-OES یا اصطلاحا طیف بین نشر نوری ساخت کمپانی Agilent است که برای آزمایشگاه های با رتبه بالا و تعداد نمونه زیاد طراحی شده است و با بکار گیری تکنولوژی SVDV امکان استفاده همزمان از دو حالت Radial(شعاعی) و Axial (محوری) را در یک مرحله […]

Agilent 5800 ICP-OES

پلاسمای جفت شده القایی یا  Inductively Coupled Plasma مدل 5800 VDV یک ICP-OES یا اصطلاحا طیف بین نشر نوری ساخت کمپانی Agilent است که برای آزمایشگاه های شلوغ طراحی شده است و با بکار گیری تکنولوژی Vertical Dual View (VDV) امکان استفاده از دو حالت Radial(شعاعی) و Axial (محوری) را در یک دستگاه در اختیار […]

Agilent 5110 ICP-OES

پلاسمای جفت شده القایی یا  Inductively Coupled Plasma مدل 5100 VDV یک ICP-OES یا اصطلاحا طیف بین نشر نوری ساخت کمپانی Agilent است که برای آزمایشگاه های با ترافیک نمونه بالا طراحی شده است و با بکارگیری تکنولوژی Vertical Dual View (VDV) امکان استفاده از دو حالت Radial(شعاعی) و Axial (محوری) را در یک دستگاه […]

ICP-MS7900

The Agilent 7900 ICP-MS opens up a new dimension in ICP-MS, with 10x higher matrix tolerance, 10x wider dynamic range and 10x better signal to noise than the 7700 ICP-MS Series, with software so powerful it can write your methods for you. The 7900 ICP-MS includes the industry’s most effective helium collision mode for unsurpassed […]

ICP-MS7800

The Agilent 7800 ICP-MS combines proven, robust hardware, auto-optimization tools, and Pre-set Methods to simplify routine analysis. With high matrix tolerance, wide dynamic range, and effective control of polyatomic interferences, the hardware takes the uncertainty out of analyzing complex or variable sample matrices. The 7800 ICP-MS is easy to set up and use, so you […]
× پشتیبانی آنلاین