دسته: کروماتوگرافی

HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C18(L1)

ستون C18 پر شده از سیلیکاژل متداول‌ترین ماده پرکننده‌ی ستون HPLC است. سطح این ماده دارای گروه‌های سیلانول است. گروه‌های سیلانول بسیار قطبی هستند و می‌توانند با مولکول‌های غیرقطبی موجود در فاز مایع شما برهم‌کنش کنند. همچنین این گروه‌ها می‌توانند به عنوان سایت‌های پیوند شیمیایی عمل کنند. اندازه‌ی بزرگ سطح سیلیکاژل، ظرفیت جذب بالایی را […]

Waters XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm

HPLC Column XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm, 2 – 12pH Range, Low Silan. Act., 175 m2/g, EndCapped, Spher., 15% Carb. Load P/N: 186000496 USP: L1 Manufactor: Waters

HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C8(L7)

ZORBAX StableBond C8, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit. P/N: 883975-906 similar: 883967-901 USB: L7 Manufactor: Agilent

Waters Spherisorb CN 250×4.6mm×5μm

HPLC Column Spherisorb Cyano (CN) Normal Phase, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/PAK, L10 2 – 8pH Range220 m2/g, Spher., 3.1 % Carbon Load P/N: PSS830915 USP: L10 Manufactor: Waters

Agilent 5977C GC/MSD

The Agilent 5977C GC/MSD is a routine and reliable workhorse for environmental impurities and food testing, chemical and petrochemical analysis,

deuterium lamp G1314-60100

Long-life deuterium VWD lamp. For Agilent variable wavelength detectors G1314A/B/C and in 1120 and 1220 Infinity LC systems. P/N: G1314-60100 Sciencix Part #: CTS-10494Comp. to OEM #: G1314-60100

Waters XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge

XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk P/N: 186000660 Manufactor: Waters

Waters XTerra MS C18 Cartridge

Waters XTerra MS C18 Cartridge, 3.5 µm, 2.1 x 50 mm P/N: 186000498 Manufactor: Waters

Symmetry C18 Column 5 µm, 3.9 mm X 150

Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT046980 Manufactor: Waters

Symmetry C18 Column 5 µm, 4.6 mm X 150

Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT045905 Manufactor: Waters
× پشتیبانی آنلاین