دسته: مواد شیمیایی صنعتی

اکسید سیلیسیم(سیلیس)

سیلیس یا اکسید سیلیسیم SiO2 درصد خلوص:99.99- 98 اندازه ذرات: 200-150 نانومتر ظرفیت تامین: 30 تن در ماه

نانو اکسید آهن Fe3O4

مگنتیت از انواع اصلی اکسید آهن درصد خلوص:99/99 اندازه ذرات: 200-150 نانومتر ظرفیت تامین: 30 تن در ماه

نانو اکسید مس یک ظرفیتی

نانو پودر اکسید مس با خلوص ۹۹٫۹۹ درصد و اندازه ذرات متوسط ۳۰-۱۰ نانومتر. تولید ایران.

نانو اکسید تیتانیوم

نانو پودر اکسید تیتانیوم با خلوص 99.99 درصد و اندازه ذرات متوسط 30-10 نانومتر. ساخت ایران

نانو اکسید مس دو ظرفیتی

نانو پودر اکسید مس با خلوص 99.99 درصد و اندازه ذرات متوسط 30-10 نانومتر. تولید ایران.

پنتا سولفید فسفر

باتوجه به پیشرفت علم روانکاری و گستره وسیعی از مواد افزودنی در روانکارها پرداختن به تمام آنها کار مشکلی است . در این تحقیق یک نوع ماده افزودنی ضدسایش و آنتی اکسیدان ، به نام دی آلکیل دی تیو فسفات روی را مورد برسی قرار داه ایم .
× پشتیبانی آنلاین