دسته: مواد شیمیایی

 α-Ketoglutaric acid potassium

 α-Ketoglutaric acid potassium salt ≥i98% (enzymatic).

ترکیبات آلی و آلی فلزی

شرکت فاطرشیمی نگارفناور با اتکا به دانش فنی روز دنیا در سنتز ترکیبات آلی و آلی فلزی با کیفیت مطلوب قادر خواهد بود نیاز بخش پژوهشی و صنعتی ایران را مرتفع سازد. برخی از ترکیبات قابل سنتز به شرح ذیل است:                                                                                                                                                                                                           

نانو اکسید مس یک ظرفیتی

نانو پودر اکسید مس با خلوص ۹۹٫۹۹ درصد و اندازه ذرات متوسط ۳۰-۱۰ نانومتر. تولید ایران.

نانو اکسید مس دو ظرفیتی

نانو پودر اکسید مس با خلوص 99.99 درصد و اندازه ذرات متوسط 30-10 نانومتر. تولید ایران.

Titrisol

تیترازول مرک

پنتا سولفید فسفر

باتوجه به پیشرفت علم روانکاری و گستره وسیعی از مواد افزودنی در روانکارها پرداختن به تمام آنها کار مشکلی است . در این تحقیق یک نوع ماده افزودنی ضدسایش و آنتی اکسیدان ، به نام دی آلکیل دی تیو فسفات روی را مورد برسی قرار داه ایم .

Chlorobutan

Merck/ Sigma 1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 109-69-3, chemical formula CH₃(CH₂)₃Cl., for liquid chromatography

نانوگرافن Nano Graphene

شرکت فاطرشیمی بزرگترین فروشنده نانوگرافن در ایران و نماینده معتبرترین کمپانی تولید کننده نانوگرافن در جهان ، درصد خلوص محصول 99 درصد , سطح مفید 750 متر مکعب در گرم , درصد اکسیژن 8 درصد , درصد نیتروزن 2 درصد , ضخامت لایه 2 تا 4 نانومتر , اندازه ذرات 2 میکرون تعداد لایه ها […]

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®. CAS 22767-49-3, pH 5.5 – 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)., for ion pair chromatography.
× پشتیبانی آنلاین