بایگانی برچسب ها: آماده سازی نمونه

مقدمه ای بر آمادسازی نمونه

در اکثر روش های شیمی تجزیه کمّی نیاز به جداسازی آنالیت از بافت نمونه و یا جداسازی گونه های مزاحم از نمونه است.
× پشتیبانی آنلاین