بایگانی برچسب ها: اساس کار رامان

اساس کار طیف سنج رامان(FT Raman)

طیف بینی رامان روش های طیف بینی زیرقرمز (IR) و رامان ، برای مطالعه و بررسی مواد مختلف در حالت های جامد، مایع و گاز استفاده می شوند.
× پشتیبانی آنلاین