بایگانی برچسب ها: اساس کار طیف سنج زیر قرمز

طیف بینی زیر قرمز

طیف بینی زيرقرمز يکی از مهم ترين روش¬های تجزيه ای برای شناسايی ترکیبات شیمیایی است، به طوری که این روش یکی از مهم ترین روشهای تجزیه ای در دسترس متخصصین است.
× پشتیبانی آنلاین