بایگانی برچسب ها: استیلن فروسن

ترکیبات آلی و آلی فلزی

شرکت فاطرشیمی نگارفناور با اتکا به دانش فنی روز دنیا در سنتز ترکیبات آلی و آلی فلزی با کیفیت مطلوب قادر خواهد بود نیاز بخش پژوهشی و صنعتی ایران را مرتفع سازد. برخی از ترکیبات قابل سنتز به شرح ذیل است:                                                                                                                                                                                                           
× پشتیبانی آنلاین