بایگانی برچسب ها: خرید

HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C18(L1)

ستون C18 پر شده از سیلیکاژل متداول‌ترین ماده پرکننده‌ی ستون HPLC است. سطح این ماده دارای گروه‌های سیلانول است. گروه‌های سیلانول بسیار قطبی هستند و می‌توانند با مولکول‌های غیرقطبی موجود در فاز مایع شما برهم‌کنش کنند. همچنین این گروه‌ها می‌توانند به عنوان سایت‌های پیوند شیمیایی عمل کنند. اندازه‌ی بزرگ سطح سیلیکاژل، ظرفیت جذب بالایی را […]

Waters XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm

HPLC Column XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm, 2 – 12pH Range, Low Silan. Act., 175 m2/g, EndCapped, Spher., 15% Carb. Load P/N: 186000496 USP: L1 Manufactor: Waters

HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C8(L7)

ZORBAX StableBond C8, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit. P/N: 883975-906 similar: 883967-901 USB: L7 Manufactor: Agilent

Waters Spherisorb CN 250×4.6mm×5μm

HPLC Column Spherisorb Cyano (CN) Normal Phase, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/PAK, L10 2 – 8pH Range220 m2/g, Spher., 3.1 % Carbon Load P/N: PSS830915 USP: L10 Manufactor: Waters

DQ3 Purification Pack

SmartPak® DQ3 Purification Pack

PREFLTR THICK 257MM

PREFLTR THICK 257MM 25/PK

Agilent HPLC Column NH2

ZORBAX Original NH2, 70Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit P/N: 880952-708 Agilent USP: L8

Agilent HPLC Column NH2

ZORBAX Original NH2, 70Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit P/N: 880952-708 Manufactor: Agilent USP: L8 Guard: 820950-908 (ZORBAX Original NH2, 70Å, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit, guard cartridge (ZGC), 4/pk) Holder: 820888-901 or 820999-901

HPLC Column C8(L7)

ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column P/N: 959990-906
× پشتیبانی آنلاین