بایگانی برچسب ها: دانلود نرم افزار گوسین

نرم افزار گوسین Gaussian

گوسین از جمله نرم افزارهای شیمی محاسباتی به شمار می رود که قادر به پیشگویی خواص مولکول ها و واکنش های آن ها
× پشتیبانی آنلاین