بایگانی برچسب ها: فرابنفش

طیف سنجی فرابنفش- مرئی

طیف نورسنجی فرا بنفش – مرئی طیف نورسنجی جذبی در ناحیه فرا بنفش– مرئی، یکی از قدیمی ترین روش های فیزیکوشیمیایی برای تجزیه کمی و تعیین ساختار مولکولی است. طیف نورسنجی فرا بنفش– مرئی به طور عمده در تجزیه کمی استفاده می شود، ولی به صورت یک ابزار کمکی برای تعیین ساختار نیز استفاده می […]
× پشتیبانی آنلاین