بایگانی برچسب ها: متانول اچ پی ال سی

Methanol

Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur. CAS 67-56-1, chemical formula CH₃OH, molar mass 32.04 g/mol., gradient grade for liquid chromatography.
× پشتیبانی آنلاین