بایگانی برچسب ها: نانو اکسید مس

نانو اکسید آهن Fe3O4

مگنتیت از انواع اصلی اکسید آهن درصد خلوص:99/99 اندازه ذرات: 200-150 نانومتر ظرفیت تامین: 30 تن در ماه

نانو اکسید مس یک ظرفیتی

نانو پودر اکسید مس با خلوص ۹۹٫۹۹ درصد و اندازه ذرات متوسط ۳۰-۱۰ نانومتر. تولید ایران.

نانو اکسید مس دو ظرفیتی

نانو پودر اکسید مس با خلوص 99.99 درصد و اندازه ذرات متوسط 30-10 نانومتر. تولید ایران.
× پشتیبانی آنلاین