بایگانی برچسب ها: نرم افزار شیمی

نرم افزار گوسین Gaussian

گوسین از جمله نرم افزارهای شیمی محاسباتی به شمار می رود که قادر به پیشگویی خواص مولکول ها و واکنش های آن ها

نرم افزار ChemDraw Ultera V12.0

یک نرم افزار ویرایشگر مولکول است که اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط David A. Evans و Stewart Rubenstein توسعه داده شد.
× پشتیبانی آنلاین