بایگانی برچسب ها: پرکین

طیف سنجی اتمی

طیف سنجی اتمی متداول ترین روش تجزیۀ عناصر فلزی در نمونه های مختلف است، که اساس آن، تبدیل نمونه به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب و فلوئورسانس آن است. مهم ترین قسمت در هر روش طیف‌سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. منابع و روش های متعددی، مانند شعله ها، قوس های […]

PinAAcle900Z

PinAAcle 900Z Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing a high-performance furnace-only atomic absorption (AA) spectrometer, the PinAAcle™ 900Z is a longitudinal Zeeman system with a true double-beam design for fast start-up and exceptional long-term stability.

PinAAcle 900T

PinAAcle 900T Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing the best in both flame and THGA furnace atomic absorption (AA), the PinAAcle™ 900T is a combined flame/longitudinal Zeeman furnace system.
× پشتیبانی آنلاین