بایگانی برچسب ها: کوره

iCE™ i3000 Series AAS Atomic Absorption

AAS iCE 3300 (Flame only)   AAS iCE 3400 (Furnace only) AAS iCE 3500 (Flame+Furnace only) Related applications: Spectroscopy Elemental Isotope Analysis

PinAAcle900Z

PinAAcle 900Z Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing a high-performance furnace-only atomic absorption (AA) spectrometer, the PinAAcle™ 900Z is a longitudinal Zeeman system with a true double-beam design for fast start-up and exceptional long-term stability.

PinAAcle 900T

PinAAcle 900T Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing the best in both flame and THGA furnace atomic absorption (AA), the PinAAcle™ 900T is a combined flame/longitudinal Zeeman furnace system.

PinAAcle 900H

PinAAcle 900H Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing a high-performance atomic absorption (AA) spectrometer, the PinAAcle™ 900H is a combined flame/furnace system with continuum source background correction.

Agilent 280Z AA

Based on the sensitive AC-modulated Zeeman technique, proven to give the best detection limits of any Zeeman spectrometer, the 280Z AA, with up to 8 fixed lamp positions, offers the highest sensitivity, performance, simplicity of operation, and industry-leading software in atomic spectroscopy. The instrument is supplied with the GTA 120 Zeeman graphite tube atomizer for […]

Agilent 280FS AA

The 280FS AA Spectrometer combines our world-leading Fast Sequential design with eight lamp capacity and integrated SIPS power supply. It features automatic lamp selection and programmable gas control, integrated SIPS power supply, and UltrAA lamp looms.

Agilent 240Z AA

Based on the sensitive AC-modulated Zeeman technique, proven to give the best detection limits of any Zeeman spectrometer, the 240Z AA, with up to 4 fixed lamp positions offers the highest sensitivity, performance, simplicity of operation and industry-leading software in atomic spectroscopy. The instrument is supplied with the GTA 120 Zeeman graphite tube atomizer for […]

Agilent 240FS AA

دستگاه جذب اتمی Agilent 240 FS AA ساخت کمپانی اجیلنت از مشهور ترین نمونه های جذب اتمی در ایران و سایر نقاط دنیاست. این دستگاه در ابتدا در کمپانی Varian استرالیا بین سال های 2003 تا 2009 تولید شد و به زودی در سرتاسر جهان مورد استقبال قرار گرفت. در سال 2010 همزمان با ادغام […]
× پشتیبانی آنلاین