بایگانی برچسب ها: 820999-901

HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C8(L7)

ZORBAX StableBond C8, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit. P/N: 883975-906 similar: 883967-901 USB: L7 Manufactor: Agilent

HPLC Column C18 150mm (L1)

ستون C18 یا L1 مدل Zorbax Eclipse Plus با ابعاد 4.6×150 mm, 5 µm ساخت کمپانی اجیلنت و ساخته شده بر پایه سیلیکا ژل با خلوص بالا است. ستون C18 پر کاربرد ترین ستون فاز معکوس محسوب می شود.

C18 holder guard cartridge

High performance ZORBAX guard fittings kit(Holder)  

C8 guard cartridge

ZORBAX Eclipse Plus C8, 95Å,i4.6 x 12.5 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit, guard cartridge (ZGC), 4/pk,Length: 13mm

Agilent HPLC Column NH2

ZORBAX Original NH2, 70Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit P/N: 880952-708 Agilent USP: L8

Agilent HPLC Column NH2

ZORBAX Original NH2, 70Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit P/N: 880952-708 Manufactor: Agilent USP: L8 Guard: 820950-908 (ZORBAX Original NH2, 70Å, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit, guard cartridge (ZGC), 4/pk) Holder: 820888-901 or 820999-901

C18 guard cartridge

ZORBAX Eclipse Plus C18, 95Å,i4.6 x 12.5 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit, guard cartridge (ZGC), 4/pk,Length: 13mm

C8 Guard Holder

High performance ZORBAX guard fittings kit (ZGC); includes low-volume guard holder, inlet end fitting (2), outlet end fitting with integrated column connector, and PEEK fingertight fitting, seals (2/pk),Length: 12.5mm

HPLC Column C8(L7)

ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column P/N: 959990-906

HPLC Column C18 250mm(L1)

ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column P/N: 959990-902
× پشتیبانی آنلاین