بایگانی برچسب ها: Atomic Absorption

طیف سنجی اتمی

طیف سنجی اتمی متداول ترین روش تجزیۀ عناصر فلزی در نمونه های مختلف است، که اساس آن، تبدیل نمونه به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب و فلوئورسانس آن است. مهم ترین قسمت در هر روش طیف‌سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. منابع و روش های متعددی، مانند شعله ها، قوس های […]

PinAAcle 900T

PinAAcle 900T Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing the best in both flame and THGA furnace atomic absorption (AA), the PinAAcle™ 900T is a combined flame/longitudinal Zeeman furnace system.

PinAAcle 900H

PinAAcle 900H Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing a high-performance atomic absorption (AA) spectrometer, the PinAAcle™ 900H is a combined flame/furnace system with continuum source background correction.

PinAAcle 900F

PinAAcle 900F Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing a high-performance flame atomic absorption (AA) spectrometer, the PinAAcle™ 900F is a flame-only system with a true double-beam design for fast start-up and exceptional long-term stability.

PinAAcle 500

PinAAcle 500 Flame Atomic Absorption Spectrometer Our PinAAcle™ 500 is the world’s first completely corrosion-resistant flame atomic absorption (AA) spectrometer, designed to withstand the harshest environments and most corrosive samples. It offers superior durability, longer life, lower maintenance costs, and the fastest return on investment of any flame AA.

Agilent 280Z AA

Based on the sensitive AC-modulated Zeeman technique, proven to give the best detection limits of any Zeeman spectrometer, the 280Z AA, with up to 8 fixed lamp positions, offers the highest sensitivity, performance, simplicity of operation, and industry-leading software in atomic spectroscopy. The instrument is supplied with the GTA 120 Zeeman graphite tube atomizer for […]

Agilent 280FS AA

The 280FS AA Spectrometer combines our world-leading Fast Sequential design with eight lamp capacity and integrated SIPS power supply. It features automatic lamp selection and programmable gas control, integrated SIPS power supply, and UltrAA lamp looms.

Agilent 240FS AA

دستگاه جذب اتمی Agilent 240 FS AA ساخت کمپانی اجیلنت از مشهور ترین نمونه های جذب اتمی در ایران و سایر نقاط دنیاست. این دستگاه در ابتدا در کمپانی Varian استرالیا بین سال های 2003 تا 2009 تولید شد و به زودی در سرتاسر جهان مورد استقبال قرار گرفت. در سال 2010 همزمان با ادغام […]
× پشتیبانی آنلاین