بایگانی برچسب ها: Avio-200-ICP-OES

PerkinElmer Avio-200 Max-ICP-OES

دستگاه Avio 220 Max Inductively coupled plasma یک دستگاه ICP-OES کامپکت ترکیبی همزمان، ساخت کمپانی پرکین المر آمریکا، برای آزمایشگاهای با توان عملیاتی کم تا متوسط طراحی شده است.
× پشتیبانی آنلاین