بایگانی برچسب ها: GC MS

Agilent 5977C GC/MSD

یکی از انواع GC/MS Agilent دستگاه 5977C GC/MSD که یک سیستم روتین و واقعا سخت کار برای آنالیز ناخالصی های زیست محیطی و آزمایشات غذایی، آزمایشات شیمیایی و پتروشیمیایی و همچنین آنالیزهای پزشکی قانونی و ترکیبات دارویی طراحی و ساخته شده است.

Abrasive powder, aluminum oxide

Abrasive powder, aluminum oxide, 100 g

Ferrule, 0.5 mm id, preconditioned for MSD interface

Ferrule, 0.5 mm id, preconditioned for MSD interface, 15% graphite/85% Vespel, 0.32 mm column, long, recommended Agilent GC/MS transfer lines with MS interface column nut, p/n 05988-20066, 10/pk

Ferrule, 0.4 mm id, preconditioned for MSD interface

Ferrule, 0.4 mm id, preconditioned for MSD interface, 15% graphite/ 85% Vespel, 0.25 mm column, long, recommended Agilent GC/MS transfer lines with MS interface column nut, p/n 05988-20066, 10/pk

Inlet liner O-ring, non-stick fluorocarbon

Inlet liner O-ring, non-stick fluorocarbon, 10/pk

ISQ™ 7610 Single Quadrupole GC-MS

To stay ahead, analytical testing laboratories need the ultimate confidence of a GC-MS system

GC MS 5977B

The Agilent 5977B GC/MSD is the latest in the series of most trusted Single Quadrupole GC/MS systems. Made for labs that focus on applications such as environmental, chemical, petrochemical, food, forensic, pharmaceutical, and material testing.

Filament, high temperature

Filament, high temperature, EI ion source
× پشتیبانی آنلاین