بایگانی برچسب ها: GC TCD

GC 8890 Agilent

دستگاه گاز کروماتوگرافی یا GC جهت آنالیز مولکولی کمپلکس ها کاربرد دارد. این مولکول ها بر اساس برهمکنش با فاز ساکن(ستون) و همچنین ترتیب دمای جوش از یکدیگر تفکیک شده و از انتهای ستون وارد دتکتور شده و شناسایی می شوند. وجود پیک در زمان خاص، نشان دهنده وجود نوع خاصی از مولکول و پهنای […]

GC 7890B

The 7890B Gas Chromatograph (GC) System is the world’s most widely used GC system. It features accurate temperature controls and precise injection systems, plus enhanced Electronic Pneumatic Control (EPC) modules for the best retention times.
× پشتیبانی آنلاین