بایگانی برچسب ها: Perkinelmer

NexION 5000 Multi-Quadrupole ICP Mass Perkinelmer

دستگاه NexION 5000 اولین ICP-MS در رده خود به شمار می رود که دارای چهار، چهارقطبی است که برای آنالیز عناصر بسیار کم (Ultra trace) طراحی و ساخته شده است. در دستگاه ICP-MS بعد از یونیزه شدن عناصر در پلاسمای جفت شده القایی یون های حاصل برای تفکیک بر اساس جرم واحد حجم در چهار […]

Avio 560 Max ICP-OES

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی یا Inductively coupled plasma مدل Avio 560 Max ساخت کمپانی پرکین المر آمریکا یک ICP-OES جم و جور برای آنالیز مقرون به صرفه آزمایشگاهای کنترل کیفت طراحی شده است.

Perkin Elmer Deuterium Lamps

Heraeus Perkin Elmer Deuterium Lamps Type DO 812 TJ – 80002783

طیف بینی زیر قرمز

طیف بینی زيرقرمز يکی از مهم ترين روش¬های تجزيه ای برای شناسايی ترکیبات شیمیایی است، به طوری که این روش یکی از مهم ترین روشهای تجزیه ای در دسترس متخصصین است.

PerkinElmer Lambda 265/365/465

Our family of industry-leading spectrophotometers deliver the performance, sampling flexibility, and ease-of-use you need to meet the demands of today for characterizing and developing products of tomorrow.

STA 6000 PerkinElmer

Detail Information STA 6000:

DSC 6000 PerkinElmer

Typical applications for the DSC 6000:

Frontier Optica Spectrometer

Frontier Optica Spectrometer

Frontier MIR/NIR Spectrometer

Frontier MIR/NIR Spectrometer
× پشتیبانی آنلاین