بایگانی برچسب ها: SPME

SPE C18/18 Octadecyl 500mg

Spe-ed SPE C18/18 Octadecyl/18 500mg 3mL 50/PK

SPE C18/18 Octadecyl 100mg

Spe-ed SPE C18/18 Octadecyl/18 100mg 1mL 100/PK

کاتالوگ SPE SUPELCO

Downlod PDF: Solid Phase Extractions

SPME fiber manual holder Sigma-Aldrich

SPME fiber assembly Divinylbenzene

مقدمه ای بر آمادسازی نمونه

در اکثر روش های شیمی تجزیه کمّی نیاز به جداسازی آنالیت از بافت نمونه و یا جداسازی گونه های مزاحم از نمونه است.

روش های استخراج

روش ریز استخراج با فاز جامد (Solid Phase Microextraction = SPME) در اوایل دهه ۹۰ میلادی توسط Janusz Pawliszyn در دانشگاه Waterloo کانادا ابداع گردید.

ریز استخراج با فاز جامد(SPME)

روش ریز استخراج با فاز جامد (Solid Phase Microextraction = SPME) در اوایل دهه ۹۰ میلادی توسط Janusz Pawliszyn در دانشگاه Waterloo کانادا ابداع گردید.
× پشتیبانی آنلاین