بایگانی برچسب ها: USP

HPLC Column 7.8 x 300 mm, 9 µm (L19)

InertSphere Sugar-2, L19, 7.8 x 300 mm, 9 µm. ستون InterSpher ساخت کمپانی GL Sciences  از نوع رزین تبادل کاتیونی cation-exchange متشکل از کوپلیمر استایرن-دیوینیل بنزن با پیوندهای عرضی سولفونه شده کلسیم، جهت آنالیز قندها توسط تکنیک SEC  یا Size-exclusion chromatography و بر اساس جرم مولکولی از بزرگ به کوچیک توسط حلال شسته می شوند. […]
× پشتیبانی آنلاین