ساعت و تاريخ

Phenomenex L87 LC Column 250 x 4.6 mm, Ea

Synergi™ i4 µm Max-RP 80 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea

Part Number:00G-4337-E0

Description:Synergi™ i4 µm Max-RP 80 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea

Stationary Phase:C12 with TMS endcapping

Solid Support:Fully Porous Silica

Format:Column

Separation Mode:Reversed Phase

Recommended Use:Separation of basic compounds under neutral pH

USP Designation:L87

Required Holder: kjo-4282

Required Guard: kjo-6074

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× پشتیبانی آنلاین