ساعت و تاريخ

TRACE™ 1600 Series Gas Chromatograph

Maximize the operational efficiency and profitability of your lab with the Thermo Scientific™ TRACE™ 1600 Series Gas Chromatograph

and its unique modular concept for optimized instrumental usage. The TRACE 1610 GC is designed to enhance the workflow experience for both new and expert users through its advanced multi-functional touch screen with instrument health monitoring and how-to videos. The TRACE 1600 GC is designed for minimum interaction with the instrument, limiting the local operations to the essentials and enabling full instrument control through the chromatography data system.

Cataloge GC Trace 1600

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× پشتیبانی آنلاین