دسته: ICP MS

NexION 5000 Multi-Quadrupole ICP Mass Perkinelmer

دستگاه NexION 5000 اولین ICP-MS در رده خود به شمار می رود که دارای چهار، چهارقطبی است که برای آنالیز عناصر بسیار کم (Ultra trace) طراحی و ساخته شده است. در دستگاه ICP-MS بعد از یونیزه شدن عناصر در پلاسمای جفت شده القایی یون های حاصل برای تفکیک بر اساس جرم واحد حجم در چهار […]

NexION-2000-ICP-MS Perkinelmer

دستگاه PerkinElmer’s NexION® 2000 همه کاره ترین ICP-MS موجود در بازار شناخته می شود که دارای مجموعه ای از فناوری های منحصر به فرد است که بدون توجه به چالش های آنالیز ، بالاترین عملکرد را ارائه می دهند. سازگاری انواع مدل های این دستگاه  کار با هرگونه ماتریس نمونه، تداخل و هر اندازه ذره […]

NexION-1000-ICP-MS

دستگاه ICP-MS PerkinElmer’s NexION® 1000 برای آزمایشگاه های با توان عملیاتی بالا جهت آنالیز روتین چند عنصر در حد Trace و مطابق با استانداردهای نظارتی و بودجه متوسط طراحی شده است. شماره فنی : N8150048
× پشتیبانی آنلاین