بایگانی برچسب ها: کروماتوگرافی مایع

Agilent Quadrupole Time of Flight LC/MS

The Revident LC/Q-TOF embodies the next generation of quadrupole time-of-flight instruments featuring truly innovative (electronic) instrument architecture together with instrument intelligence, a novel, ultrafast detector, and an updated, robust calibrant delivery system. Excelling in routine screening, high resolution, accurate-mass quantitation, identification of unknowns, and high-throughput testing, the Revident Q-TOF LC/MS system is ideal for small […]

Agilent 6495D Triple Quadrupole LC/MS

The new 6495 triple quadrupole LC/MS system is an ultrahigh-performance system built for research and testing labs investigating large batches of samples. Equipped with the latest, innovative iFunnel technology, this LC/MS/MS achieves ppq-level detection limits for the most challenging analytes in heavy matrix, for example in omics, food, and environmental analysis, while providing high precision […]

Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS

The new Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS is the latest evolution of the reliable LC/MS/MS workhorse customers trust the most. This sensitive, robust, and versatile triple quadrupole mass spectrometer employs several technological advantages like the superheated Agilent Jet Stream (AJS) ion source, curved and tapered collision cell, heated hyperbolic quadrupoles, and ± 20 kV high-energy […]

طرح تعویض ستون مستهلک با نو

    شرکت فاطرشیمی نگارفناور در نظر دارد جهت سهولت تامین انواع ستون کروماتوگرافی مایع، طرح جایگزینی انواع ستون فرسوده با ستون نو را اجرا نماید.

نگهداری و بازسازی ستون اچ پی ال سی

     استفاده صحیح از ستون HPLC در طول عمر آن نقش زیادی دارد، دراین مقاله به شما برخی از نکات و دستورالعمل­های استفاده، تمیز کردن، نگهداری و بازسازی ستون HPLC را آموزش خواهیم داد.

کلیات کروماتوگرافی

روش­های کروماتوگرافی برای جداسازی اجزای موجود در مخلوط­ ها از یکدیگر استفاده می­ شوند. البته با توسعۀ تجهیزات الکترونیکی جدید، از این روش­ها برای شناسایی و اندازه­گیری اجزای مخلوط­ ها نیز استفاده می­ شود.

کروماتوگرافی گازی(GC)

فاز متحرک در کروماتوگرافی گازی یک گاز بی اثر، مانند نیتروژن، هلیم یا دی اکسید کربن است.

Agilent Triple Quadrupole LC/MS MS 6470

The Agilent 6470A triple quadrupole LC/MS system delivers robust performance for commercial, regulatory, life sciences, and research applications. The 6470A UHPLC MS/MS system employs two technological advantages: Agilent Jet Stream ion source and curved geometry collision cell. These innovations enable you to reliably detect target compounds at low levels in diverse matrices, while achieving wide […]
× پشتیبانی آنلاین