طیف بینی زیر قرمز

طیف بینی زیرقرمز یکی از مهم ترین روش¬های تجزیه ای برای شناسایی ترکیبات شیمیایی است، به طوری که این روش یکی از مهم ترین روشهای تجزیه ای در دسترس متخصصین است. وقتی جذب ماده ای در محدودۀ زیر قرمز شدید باشد، این روش برای تجزیه کمّی نیز مفید خواهد بود. یکی از مزایای طیف بینی زیرقرمز نسبت به سایر روش های تجزیه ساختاری (پرتوایکس، رزونانس اسپین الکترون، رزونانس مغناطیسی هسته و … ) فراهم کردن داده های مفید با سرعت و سهل است و به هیچ‌گونه روش‌های ارزیابی بعدی نیاز ندارد. این روش علاوه بر شناسایی ترکیبات آلی و معدنی، بسیاری ازمسائل مربوط به شیمی کئوردیناسیون را نیز حل می کند. یکی دیگر از مزایای بسیار خوب طیف­بینی زیرقرمز آن است که هر نمونه واقعی، به هر حالت فیزیکی قابل مطالعه است. مایعات، محلول­ها، خمیرها، پودرها، لایه­های نازک، فیبرها، گازها و سطوح را می­توان با روش آماده­سازی ساده و راحت مورد آزمایش قرار داد. با بهبود دستگاهوری، روش­های حساس جدیدی توسعه یافته است که تجزیه نمونه­هایی که قابلیت برهم­کنش دارند، امکان­پذیر شود. طیف­سنج­های زیرقرمز از دهه ۱۹۴۰، به صورت تجاری در دسترس محققین قرار دارد. در ابتدا از منشورها به عنوان جزء پاشنده در دستگاه­های زیرقرمز استفاده می­شد، ولی از اواسط دهه ۱۹۵۰، شبکه­های پراش به عنوان جزء پاشنده معرفی شدند. اما، مهم­ترین پیشرفت طیف­بینی زیرقرمز، ورود طیف­سنج­های تبدیل فوریه است، که در آن از یک تداخل­سنج و از فرایند مکانیکی خوبی برای تبدیل فوریه استفاده می­شود. طیف­بینی زیرقرمز تبدیل فوریه[۱] (FTIR) کیفیت طیف زیرقرمز را بهبود بخشیده و زمان لازم برای به­دست آوردن داده­ها را کاهش داده است. علاوه بر این، با بهبودهایی که در برنامه­های رایانه­ای ایجاد شده است، طیف­بینی زیرقرمز توسعه بسیار بزرگی داشته است.

طیف­بینی زیرقرمز روشی براساس ارتعاش اتم­های یک مولکول است. طیف زیرقرمز یک ماده با عبور تابش زیرقرمز از آن و تعیین کسر جذب شده تابش ورودی در یک انرژی خاص، به دست می­آید. انرژی که در آن هر پیک در یک طیف جذبی ظاهر می­شود، بیانگر فرکانس یک ارتعاش در قسمتی از مولکول نمونه است.

نوارهای جذبی یا پیک­ها درطیف زیرقرمز یک ترکیب با گروه­های عاملی و پیوندهای موجود در آن ماده مطابقت دارد. بنابراین، طیف IR یک ماده شیمیایی، به عنوان اثر انگشت آن استفاده می‌شود. موقعیت نوارها در طیف IR معمولاً برحسب عدد موج ( با واحد ۱-cm) بیان می­شود. ارتباط بین عددموج (σ)، طول­موج (λ) و فرکانس (υ) به صورت معادلۀ (۱)، است.

۱                                                                                                          υ= c/ λ

که c سرعت نور در خلاء است. شدت نوارها در طیف IR ، بر حسب عبور (T) و یا برحسب جذب (A) بیان می­شود.

۲                                                                             A= Log 1/T

[۱]. FTIR: Fourier-Transform Infra-Red

کلیات طیف بینی زیرقرمز و رامان PDF

دستگاهوری زیرقرمز PDF

طیف نورسنجهای زیرقرمز پاشنده PDF

طیف نورسنجهای (FTIR) زیرقرمز تبدیل فوریه PDF

آشکارسازها در طیف بینی زیرقزمز PDF

تکفام سازها در طیف بینی زیرقرمز PDF

تداخل سنجهای مایکلسون PDF

منابع تابش زیرقرمز PDF

نمونه برداری از مایعاتPDF

سلول های نمونه و نمونه برداری PDF

قبلی «
بعدی »

Leave a Reply