ساعت و تاريخ

HPLC Column C8(L7)

ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column

P/N: 959990-906

Eclipse Plus columns provide the ultimate in performance for silica-based columns. Peak shape for the Eclipse Plus is excellent for the most challenging basic compounds, improving efficiency and resolution with these sample types. These results are achieved by improvements in the silica manufacturing and bonding technology, which is completely controlled by Agilent. To achieve fast method development and superior productivity, choose an Eclipse Plus column with high-resolution 1.8 µm particles. For standard methods, conventional 5 µm Eclipse Plus Columns and Rapid Resolution 3.5 µm Eclipse Plus columns are your best choices. With all particle sizes, easy method transfer is possible. Three different reversed-phase chemistries are available, Eclipse Plus C18, Eclipse Plus C8 and Eclipse Plus Phenyl-Hexyl. Eclipse PAH columns are recommended for the separation of polycyclic aromatic hydrocarbons. HILIC Plus columns are designed for hydrophilic interaction chromatography (HILIC) applications – typically used for the retention and resolution of small polar compounds. The reversed-phase chemistries are aligned with the Infinitylab Poroshell 120 EC-C18, EC-C8 and Phenyl-Hexyl chemistries, and HILIC Plus is very similar to InfinityLab Poroshell 120 HILIC.

P/N: 959990-906

Guard cartridge P/N: 820950-937

Guard holder P/N: 820999-901

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× پشتیبانی آنلاین