بایگانی برچسب ها: تعمیر

Agilent 5977C GC/MSD

یکی از انواع GC/MS Agilent دستگاه 5977C GC/MSD که یک سیستم روتین و واقعا سخت کار برای آنالیز ناخالصی های زیست محیطی و آزمایشات غذایی، آزمایشات شیمیایی و پتروشیمیایی و همچنین آنالیزهای پزشکی قانونی و ترکیبات دارویی طراحی و ساخته شده است.

Avio 560 Max ICP-OES

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی یا Inductively coupled plasma مدل Avio 560 Max ساخت کمپانی پرکین المر آمریکا یک ICP-OES جم و جور برای آنالیز مقرون به صرفه آزمایشگاهای کنترل کیفت طراحی شده است.

Agilent Quadrupole Time of Flight LC/MS

The Revident LC/Q-TOF embodies the next generation of quadrupole time-of-flight instruments featuring truly innovative (electronic) instrument architecture together with instrument intelligence, a novel, ultrafast detector, and an updated, robust calibrant delivery system. Excelling in routine screening, high resolution, accurate-mass quantitation, identification of unknowns, and high-throughput testing, the Revident Q-TOF LC/MS system is ideal for small […]

Agilent 6495D Triple Quadrupole LC/MS

The new 6495 triple quadrupole LC/MS system is an ultrahigh-performance system built for research and testing labs investigating large batches of samples. Equipped with the latest, innovative iFunnel technology, this LC/MS/MS achieves ppq-level detection limits for the most challenging analytes in heavy matrix, for example in omics, food, and environmental analysis, while providing high precision […]

Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS

The new Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS is the latest evolution of the reliable LC/MS/MS workhorse customers trust the most. This sensitive, robust, and versatile triple quadrupole mass spectrometer employs several technological advantages like the superheated Agilent Jet Stream (AJS) ion source, curved and tapered collision cell, heated hyperbolic quadrupoles, and ± 20 kV high-energy […]

LC MS MS Waters Xevo TQD

the Xevo TQD is a highly advanced tandem quadrupole mass spectrometer development

GC MS 5977B

The Agilent 5977B GC/MSD is the latest in the series of most trusted Single Quadrupole GC/MS systems. Made for labs that focus on applications such as environmental, chemical, petrochemical, food, forensic, pharmaceutical, and material testing.

GC 8890 Agilent

دستگاه گاز کروماتوگرافی یا GC جهت آنالیز مولکولی کمپلکس ها کاربرد دارد. این مولکول ها بر اساس برهمکنش با فاز ساکن(ستون) و همچنین ترتیب دمای جوش از یکدیگر تفکیک شده و از انتهای ستون وارد دتکتور شده و شناسایی می شوند. وجود پیک در زمان خاص، نشان دهنده وجود نوع خاصی از مولکول و پهنای […]

Agilent Triple Quadrupole LC/MS MS 6470

The Agilent 6470A triple quadrupole LC/MS system delivers robust performance for commercial, regulatory, life sciences, and research applications. The 6470A UHPLC MS/MS system employs two technological advantages: Agilent Jet Stream ion source and curved geometry collision cell. These innovations enable you to reliably detect target compounds at low levels in diverse matrices, while achieving wide […]

Infinity II LC System1290

The Agilent 1290 Infinity II LC System embodies the next generation of UHPLC—with the exceptional reliability and robustness you expect from Agilent, plus breakthrough technologies to maximize the efficiency of your business. The 1290 Infinity II LC delivers unmatched separation and detection performance for ultimate confidence in your results. Highest sample capacity and fastest injection […]
× پشتیبانی آنلاین