طیف سنجی اتمی

Mining industries

طیف سنجی اتمی
متداول ترین روش تجزیۀ عناصر فلزی در نمونه های مختلف است، که اساس آن، تبدیل نمونه به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب و فلوئورسانس آن است. مهم ترین قسمت در هر روش طیف‌سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. منابع و روش های متعددی، مانند شعله ها، قوس های مستقیم و پیوستۀ الکتریکی، جرقه های الکتریکی متناوب، اتمساز الکتروحرارتی، پلاسمای ریزموج، پلاسمای رادیویی و لیزرها، برای تولید بخار اتمی وجود دارند. روش های طیف بینی اتمی به دو طبقه نشری و جذبی تقسیم می شود، که وجه مشترک هر دو، تبدیل نمونه به بخاری از اتم ها در وسیله ای به نام اتمساز (یا Atomizer) است.
در روش های نشری، تابش نشر شده از اتم های موجود در نمونه، تجزیه و تحلیل شده و در تجزۀ کیفی و کمّی آن ها استفاده می شود. در روش های جذبی، بخار اتم های موجود در نمونه در معرض تابش ساطع شده از یک منبع مناسب قرار گرفته و میزان جذب تابش، در اندازه گیری آن ها استفاده می شود. هر کدام از روش های نشری و جذبی، شامل انواع مختلف است، ولی همه آن ها از دو ویژگی مهم، ویژه بودن و حساس بودن برخورداراند. به طوری که در روش های معمول، تا حدود ppm 1 (قسمت در میلیون یا mg/L) و در روش های پیشرفته تر کمتر از 0.001ppm را می توان اندازه گرفت.

کلیات جذب اتمی

تفاوت طیف بینی جذب، نشر و فلوئورسانس اتمی PDF

عناصر قابل تجزیه با طیف بینی اتمی PDF

پهنای خطوط طیف اتمی PDF

منابع تابش در طیف بینی جذب اتمی PDF

تکفامساز در طیف سنجی اتمی PDF

آشکارسازها در طیف سنجی اتمی PDF

ورود نمونه در طیف سنجی اتمی PDF

تجزیۀ تزریق جریانی PDF

اجزای اصلی طیف سنجهای جذب اتمی PDF

قانون بیر- لامبرت در جدب اتمی PDF

دستگاههای تک پرتوی و دوپرتوی PDF

اثر زیمان در طیف سنجی اتمی PDF

دستگاههای جذب اتمی با منبع پیوسته PDF

درجه بندی یا کالیبراسیون PDF

استانداردهای درجه بندی PDF

طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیت و روشهای خاص PDF

طیف سنجهای جذب اتمی الکتروگرمایی چندکانالی PDF

اتمسازهای کورۀ گرافیتی PDF

اتمسازی ردیاب PDF

فرآیند اتمسازی در کوره گرافیتی PDF

تجزیۀ نمونه های جامد با جذب اتمی کوره گرافیت PDF

 

حد تشخیص عناصر در کمپانی پرکین المرPDF

روش کار و جزییات روش آنالیز جذب اتمی PDF

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

× پشتیبانی آنلاین